สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ IG : Pichataya_koy – FB : Pichataya_koy – Line add : pta9456

จังหวัดนครราชสีมา รายงานผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ วันที่ 11 ส.ค. 64   ยอดรวม 562 ราย  เสียชีวิต 6 ราย -ติดเชื้อนอกจังหวัด  272  ราย-ป่วยกลับมารักษา   45 ราย-ติดเชื้อในจังหวัด  245 ราย

ผู้ป่วยติดเชื้อแยกเป็นรายอเภอดังนี้-ปากช่อง 122 ราย-ครบุรี 87 ราย-โชคชัย 53 ราย-โนนไทย 45 ราย-พิมาย 29 ราย-โนนสูง 26 ราย-ด่านขุนทด 25 ราย-ประทาย 23 ราย-สีคิ้ว 19 ราย-หนองบุญมาก 19 ราย-ปักธงชัย 18 ราย-พระทองคำ 18 ราย-จักราช 16 ราย-เมือง 13 ราย-บัวใหญ่ 10 ราย-โนนแดง 8 ราย-บัวลาย 7 ราย-วังน้ำเขียว 7 ราย-สีดา 6 ราย-ขามทะเลสอ 4 ราย-เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย-สูงเนิน 2 ราย-เสิงสาง 2 ราย รวม 562 ราย

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ IG : Pichataya_koy – FB : Pichataya_koy – Line add : pta9456

สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัสการติดเชื้อ

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (นครศรีธรรมราช) 2 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (นครานายก) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (นนทบุรี) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (ปทุมธานี) 6 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (ปราจีนบุรี) 2 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (ยโสธร) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (ระยอง) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (สระบุรี) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (สุพรรณบุรี) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  (อุดรธานี) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 155 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ฉะเชิงเทรา) 3 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 19 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ตราด) 2 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครปฐม) 4 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นครานายก) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 8 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 6 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 16 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 3 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 9 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 9 ราย

-ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 29 ราย

-ป่วยจาก ชลบุรี กลับมารักษา 6 ราย

-ป่วยจาก นนทบุรี กลับมารักษา 7 ราย

-ป่วยจาก บุรีรัมย์ กลับมารักษา 1 ราย

-ป่วยจาก ปทุมธานี กลับมารักษา 2 ราย

-ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 9 ราย

-ป่วยจาก สมุทรสาคร กลับมารักษา 3 ราย

-ป่วยจาก สระบุรี กลับมารักษา 6 ราย

-ป่วยจาก อยุธยา กลับมารักษา 1 ราย

-ป่วยจาก อุดรธานี กลับมารักษา 1 ราย

-สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 245 ราย

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ IG : Pichataya_koy – FB : Pichataya_koy – Line add : pta9456

ทีมข่าวMC.news.com รายงานจากจังหวันครราชสีมา