สถานการณ์ covid-19 จังหวัดนครราชสีมา  มีรายงานจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ วันที่ 12 ส.ค. 64 ตรวจพบการติดเชื้อนอกจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ป่วยเดินทางเข้ามาจำนวน 324 ราย และพบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 178 ราย รวมยอดติดเชื้อวันนี้ 502

-ปากช่อง 82 ราย-แก้งสนามนาง 63 ราย-ห้วยแถลง 43 ราย-หนองบุญมาก 40 ราย-ครบุรี 37 ราย-เมืองยาง 35 ราย-เสิงสาง 29 ราย-เมือง 24 ราย-พระทองคำ 19 ราย-พิมาย 18 ราย-สูงเนิน 18 ราย-ขามสะแกแสง 16 ราย-โนนแดง 14 รายราย-ประทาย 12 ราย-ชุมพวง 10 ราย-บัวใหญ่ 9 ราย-บ้านเหลื่อม 6 ราย-ขามทะเลสอ 5 ราย-คง 5 ราย-เฉลิมพระเกียรติ 5 ราย-จักราช 3 ราย-โนนไทย 3 ราย-สีดา 3 ราย-ปักธงชัย 2 ราย-วังน้ำเขียว 1 ราย รวมจำนวนผู้ป่วยรวม 502 ราย

สำหรับผลสรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัสการติดเชื้อได้แก่

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 150 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ฉะเชิงเทรา) 7 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ชลบุรี) 51 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 8 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (บุรีรัมย์) 1 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 13 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 5 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 25 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรสาคร) 21 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 3 ราย

-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 7 ราย

-ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 14 ราย

-ป่วยจาก นครปฐม กลับมารักษา 2 ราย

-ป่วยจาก นนทบุรี กลับมารักษา 6 ราย

-ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 6 ราย

-ป่วยจาก สมุทรสาคร กลับมารักษา 4 ราย

-ป่วยจาก อยุธยา กลับมารักษา 1 ราย

-สัมผัสผู้ป่วย COVID-19ในพื้นที่นครราชสีมา  จำนวน 178 ราย

Cr:ปชส.นม. ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา