นายศักดิ์ฉลาด  ศรีวิชา  ผู้อำนวยการ  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต5  นครราชสีมา จัดผลิตน้ำดื่ม ตามโครงการน้ำใจ น้ำบาดาลห่วงภัยโควิดพร้อมส่งมอบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครราชสีมา  ที่จัดตั้งศูนย์คัดกรองพักตัวรอส่งต่อเข้ารับการรักษาโดยแต่ละศูนย์ของท้องถิ่นนั้นให้มีน้ำดื่มสะอาดพอเพียงกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โดยระหว่างนี้ได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวนหนึ่งหมื่นขวด  โรงบาลปักธงชัย  ห้าพันขวด และในแต่ละท้องถิ่นต่างๆทั้งเทศบาลและ  อบต.เริ่มเข้ามารับน้ำดื่ม ที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต5นครราชสีมา ตั้งอยู่ติดถนนสาย304 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง  นครราชสีมา

 

โครงการน้ำใจน้ำบาดาลห่วงใยภัยโควิดได้จัดตั้งขึ้นด้วยความห่วงใยพี่น้องราษฎรที่ป่วยได้รับเชื้อจากโรคโควิด  ได้บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและได้รับน้ำดื่มสะอาด เป็นความห่วงใยจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา