วันที่ 9 ก.ย.62 ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา นายวีระกร คำประกอบ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดการสัมมนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาข้าวโพดและมันสำปะหลังทั้งราคาและโรคระบาด โดยมีนายอนันต์ ผลอำนวย ประธานอนุกรรมการกล่าวรายงาน มีนายพรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส เขต 10 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส เขต 2 นายสุชาติ ภิญโญ ส.ส เขต 14 อนุกรรมาธิการเข้าร่วม และมีนายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส เขต 1 จ.นครราชสีมา เข้าร่วมเปิดการสัมมนา เป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าพืชผลทางการเกษตร ได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงปัญหา เพื่อนำข้อมูลไปสู่การแก้ไขปัญหาและเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรม

นายวิเชียร จันทรโรทัย ผวจ.โคราช กล่าวถึงภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทั้งหมด 12.8 ล้านไร่ แยกเป็นพื้นที่เกษตร 8.9 ล้านไร่ มีพืชเศรษฐกิจเป็นข้าว-มันภสำปะหลัง-อ้อย-ข้าวโพดหวาน-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยขณะนี้มีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจำนวน 29 อำเภอ 247 ตำบล 3,000 หมู่บ้าน เชื่อว่าน่าจะเกิดการเสียหายของภาคเกษตร 3,501,015 ไร่ หรือ ร้อยละ 39 ของพื้นที่ มีการระบาดของหนอนกระทู้ในข้าวโพดบนพื้นที่ 16 อำเภอรวม 163,657 ไร่ ร้อยละ 22.8 ของพื้นที่ มีโรคใบด่างจากมันสำปะหลัง ระบาด 7 อำเภอ รวม 6,811 ไร่ ร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ การแก้ไขปัญหาได้นำภาครัฐและเอกชน สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรได้ป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันก็ลงพื้นที่กำจัดหนอนกระทู้ในข้าวโพด จนสามารถควบคุมการระบาดได้ในระดับหนึ่ง มีมาตรกรทำลาย และห้ามเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

หลังจากนั้นได้มีเกษตรกร และผู้ประกอบการ ทั้งข้าวโพดและมันสำปะหลัง ได้ลุกขึ้นอภิปราย นำเสนอข้อเรียกร้อง และการแก้ปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน นายวีระกร คำประกอบ ประธานกรรมาธิการวิสามัญ ฯ เปิดเผยหลังการสัมมนาว่า วันนี้ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมาก กับข้อมูลและปัญหาที่ต้องเร่งเยียวยา ก็คือการแพร่ระบาดของโรคหนอนกระทู้ที่กัดกินข้าวโพด และโรคไวรัสใบด่างของมันสำปะหลัง ที่สร้างปัญหาให้กับเกษตรกร  โดยคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า จะนำเรื่องเสนอต่อ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เพื่ออนุมัติงบประมาณมาช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็ว เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นเมืองหลวงของมันสำปะหลัง

นายมานะ แย้มจะบก บรรณาธิการข่าว สำนักข่าว mahachon-news