ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 64  นาย นคร กิติพูลธนากร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เบอร์ 1  พร้อมทั้งสมาชิกกลุ่มรักสูงเนินเพื่อสูงเนิน ซึ่งมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสูงเนิน 1-6 ทั้ง 2 เขต  ลงพื้นที่ลุยหาเสียงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลสูงเนิน ท่ามกลางพี่น้องประชาชนตลอดสองฝั่งทุกเส้นทางให้การต้อนรับ  โดยพบว่ามีผู้สมัครฯชิงนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน พรอ้มทั้งสมาชิกกลุ่มก็ได้ออกมาหาเสียงเช่นเดียวกัน   

นาย นคร กิติพูลธนากร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลสูงเนิน เบอร์ 1  ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนเองได้ทำงานที่เทศบาลตำบลสูงเนินมามากกว่า 25 ปีแล้ว  ดังนั้นการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน  ก็คือการแสดงความเคารพต่อพี่น้องประชาชน   และเรามาเพื่อประกาศให้พี่นน้องประชาชนได้ทราบว่าสิ่งที่เราทำงานมานั้นล้วนแต่ทำเพื่อพี่น้องประชาชน  เพราะฉะนั้นจะยังมีอะไรบ้างที่พี่น้องประชาชนยังมีความต้องการให้เราเร่งดำเนินการ   แม้ว่ากฎหมายเลือกตั้งจะห้ามเรื่องของการให้สัญญาว่าจะให้  แต่ทางเราก็จะรับฟังไว้และเมื่อได้รับเลือกเข้าไป จะได้นำมาดำเนินการได้ตรงความต้องการ  เพราะฉะนั้นนี้คือความจำเป็นที่ต้องลงพื้นที่มาพบปะพี่น้องประชาชน   โดยเฉพาะนโยบายของ กลุ่มรักสูงเนินเพื่อสูงเนิน  ซึ่งออกมาเดินพบพี่น้องประชาชนทุกหลังคาเรือนเพื่อที่จะรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ผู้สมัครฯที่จะเข้ามาทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชน  ซึ่งเราต้องการประชามติของคนสูงเนิน  ซึ่งตนเองเชื่อมั่นในคนพื้นที่สูงเนินเป็นอย่างมาก  ดังนั้นตนเองจึงไม่ได้มีความสนใจในเรื่องของการเลือกตั้งจะแพ้หรือชนะ  แต่เราเชื่อมั่นคนสูงเนินว่าจากผลงานที่เราทำมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  มากกว่า 25 ปีแล้ว ดังนั้นจึงต้องการได้ประชามติเพื่อให้เราได้เข้ามาทำงานสานต่อ       

ทั้งนี้ ตนเองอยากฝากทุกคนว่า  การเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นการแสดงประชามติ ประชาธิปไตย ดังนั้นไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกใครก็ตาม  ก็ขอให้จบในวันที่ 28 มีนาคม 64  ซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องรักษาบ้านเมือง  พัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน  และจะไม่มีเรื่องของคลางแคลงใจกัน  และไม่มีเรื่องการโกรธกันเพราะผู้สมัครทุกคนนั้นมีทัศนคติที่ดี  เพราะทุกคนก็ต้องการที่จะพัฒนาบ้านเมืองด้วยกัน  ต่างคนจึงต่างอาสาเข้ามา  ดังนั้นพี่น้องประชาชนเองก็ต้องรักและสามัคคีกัน เช่นเดิม อย่างที่ตนได้กล่าวไว้คือ  “ รวมแรงทุกคน  ชุมชนเข้มแข็ง “ นาย นคร กล่าว ฯ

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา