คึกคัก..สุด..สุด!!ประมงจังหวัดจับมือ. ธกส และ. อบต. สำพะเนียง. จัดโครงการ “ปั่น ปล่อย ปลูก. น้อมถวาย “แม่แห่งแผ่นดิน”!!

23 สิงหาคม 2562. เวลา 09:…

View More คึกคัก..สุด..สุด!!ประมงจังหวัดจับมือ. ธกส และ. อบต. สำพะเนียง. จัดโครงการ “ปั่น ปล่อย ปลูก. น้อมถวาย “แม่แห่งแผ่นดิน”!!

คุณยายมะลิ ผู้พิการป่วยติดเตียง ได้รับการช่วยเหลือแล้ว หลังไม่มีบ้านอยู่อาศัย อบจ.โคราช นำร่องสร้างบ้านให้แล้ว!!

ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ นายก…

View More คุณยายมะลิ ผู้พิการป่วยติดเตียง ได้รับการช่วยเหลือแล้ว หลังไม่มีบ้านอยู่อาศัย อบจ.โคราช นำร่องสร้างบ้านให้แล้ว!!