สมโภชพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏและอัญเชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระสาสนโสภณ(หลวงพ่อใหญ่)

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เ…

View More สมโภชพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏและอัญเชิญเครื่องประกอบสมณศักดิ์ พระสาสนโสภณ(หลวงพ่อใหญ่)