วันที่15 สิงหาคม 2563ถนนสายวัฒนธรรม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมานำโดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจัหวัดนครราชสีมา , นายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นางฝน คงศักดิ์ตระกูล นายกเทศมนตรี. . เทศบาลตำบลด่านเกวียนได้จัดพิธีเปิดงาน “ดูดินด่านเกวียน” ครั้งที่ 1 อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวีศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมด้วยนางประนอม คลังทอง ผู้ตรวจราชการกระวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่าน

ซึ่งภายในงานเป็นรูปแบบของถนนคนเดิน ตลอดทาง200 เมตร ตกแต่งด้วยไฟสวยงาม ทางชุมชนได้เปิดบ้านเข้าเยี่ยมชมการทำงานของศิลปินดินด่านเกวียนทั้งรูปแบบการปั้น การเผา และการลงสี ผู้ที่มาร่วมงานจะได้ทั้ง ชิมอาหารพื้นบ้านของทางตำบลด่านเกวียน และของขึ้นชื่อภายในจังหวัดนครราชสีมา ชมการแสดงพื้นบ้าน เดินเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ดินเผาราคาพิเศษ และร่วมเวิร์คชอปปั้นดินฟรีกิจกรรมพิเศษ การแข่งขันประกวดปั้นโคมไฟแกะลายวิจิตร , การแข่งขันประกวดเข็นลวดลายบนภาชนะดินผาด่านเกวียน ในโครงการ “อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชาวดิน ถิ่นงาน หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา” รวมมูลค่ารางวัลกว่า13,000 บาท

นายวิเซียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าการจัดงานดูดินด่านเกวียน ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยวในวิถีแบบใหม่ New Normal ทำให้เกิดกิจกรรมและรายได้เข้าสู่ชุมชนเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและสร้างความชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และผลักดันการท่องเที่ยวในวิถีชุมชน ส่งเสริมเสน่ห์และเอกลักษณ์ของชุมชนด่านเกวียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณคำทางศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมานับเป็นความกรุณาของทนอย่างยิ่ง ทาง ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

ต่อมานายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีพาจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่า  การจัดงานทั้งหมดมีระยะเวลา 2 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดงาน ดังนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มเป้าหมายของการจัดในครั้งนี้ คือประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยการจัดงานครั้งนี้ จะได้พบกับ การเปิดบ้านให้เยี่ยมชมการปั้น การลงสี การเผา ของศิลปินดินด่านเกวียน

นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้ นับว่ามีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ ตำบลด่านกวียน อำเภอโชคชัย ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และยังเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เกิดศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนซึ่งก็ต้องขอชมเชยทางจังหวัดนครราชสีมา ,สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ,สำนักงานเทศบาลด่านเกวียน, อำเภอโชคชัย และคณะผู้ร่วมจัดงานทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันจัดงานดีๆ แบบนี้ขึ้นมา 

สำหรับผู้ที่สนใจวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินผา สามารถข้าชมงานได้ในวันเสาร์ที่15 สิงหาคม2563 ถึง วันเสาร์ที่ 22 สิหาคม 2563 เวลา 16.00 – 20.00 น.ณ ถนนสายวัฒนธรรม ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ นครราชสีมา

สันติ เกษวงษา รายงาน