นายภัคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่อสร้างรถไฟฟ้ามวลเบา สายที่ 1 สายเขียว วิ่งระหว่างตลาดเซฟวัน-ถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาการอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ โดยจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นระหว่างเวลา 8.30น.-12.00น. วันที่ 28 สิงหาคม พศ.2562 ณ.ห้องสีมาธานีแกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)แจ้งว่า ได้มีการว่าให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบไปด้วย บริษัทโชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด,บริษัท เอ็นทิค จำกัด และบริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินงานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานต่างๆตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 รวมถึงศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติการร่วมลง ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 รวมทั้งรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงขอเชิญชวนพี่อน้องประชาชนคนเมืองโคราช เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับฟังและแสดงความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน

Cr:การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขอบคุณภาพ Korat next step