วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมอีซูซูคิงส์ยนต์ โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม ประจำปี 2563 หลักสูตรการนวดตอกเส้น รุ่นที่ 7 อำเภอวังน้ำเขียว พร้อมทั้งให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน

การมอบใบประกาศให้กับผู้เข้าอบรมมีผู้มีเกียรติร่วมพิธีปิดโครงการฯ มากมาย ได้แก่ นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ส.อบจ.อำเภอวังน้ำเขียว) , นายภูดิส ทฤษฎีคุณ ปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว , นางสวรรยา ฉ่ำสันเทียะ พัฒนาการอำเภอวังน้ำเขียว , นายเสน่ห์ สารฤทธิ์ ท้องถิ่นอำเภอวังน้ำเขียว , นางบุรีรัตน์  ชวนงูเหลือม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม , นางรังสิยา นุทกิจ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต และนายสุเทพ ช่องกิ่ง หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.ประจำเภอวังน้ำเขียว 

การนวดตอกเส้นเป็นศาสตร์จากล้านนา ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ นางทรัพย์ลดา วงษายะและนางสาวสุมาลี เรือนแก้ว ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนวดตอกเส้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอด 8 วันจนจบหลักสูตร โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสามารถใช้สร้างงานสร้างรายได้เสริมได้อีกด้วย

ทีมข่าว MC.news.com รายงาน