นายชัชวาล วงศ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ชมรมธนาคารจังหวัดนครราชสีมา (กกร.นม.) ได้มีการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง

ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจห้างร้านในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จึงได้ยื่นเอกสารเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติความช่วยเหลือ กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมากลับคืนมาโดยเร็ว โดยมีมาตรการดังนี้ 1.ขอให้จัดโครงการ ชิม ช็อป ใช้ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายเป็นการเฉพาะ  จำนวน 1,000 ล้านบาท 2.ขอให้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรมายังจังหวัดนครราชสีมา 3.ขอให้มีการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ระดับประเทศในพื้นจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ยังมีข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งสิ้น 18 มาตรการ รวมเป็นงบประมาณ 1,103,271,300 บาท

Cr:ปชส.หอการค้านครราชสีมา ทีมข่าว MC.news.com รายงาน