วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.00 น.นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย   นายแพทย์นรินทร์รัชต์  พัชญาคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดนครราชสีมา  ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา   แถลงข่าวข้อมูลสถานการณ์เหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุยิงประชาชนที่เกิดขึ้น ในช่วง 1-2 วันนี้   


แถลงข่าวครั้งที่ 1

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาจนยุติลงแล้ว นำมาซึ่งความเสียใจที่มีความสูญเสียประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก  อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาและห่วงใย  ผู้ประสบเหตุทั้งเสียชีวิต บาดเจ็บ และญาติพี่น้อง ตลอดจนพสกนิกรชาวจังหวัดนครราชสีมา จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ และรับทราบสถานการณ์เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 


แฟ้มภาพ

พระราชทานพวงหรีดให้แก่ผู้เสียชีวิต และรับศพไว้ใน พระบรมราชานุเคราะห์ ซี่งในวันพรุ่งนี้ (๑๐ ก.พ. ๒๕๖๓) ประธานองคมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์)  จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลศพผู้เสียชีวิต ที่วัดสามัคคี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้น ยังพระราชทานโรงครัวให้แก่จิตอาสาและผู้ปฏิบัติงานในการฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุทั้งหมด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ตลอดจนชาวจังหวัดนครราชสีมาอย่างหาที่สุดมิได้


แฟ้มภาพ

 สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพอสังเขป ดังนี้ เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๓ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.  จากกรณีที่ จ.ส.อ.จักรพันธ์  ถมมา ได้ใช้อาวุธปืนยิง พ.อ.อนันต์ฐโรจน์ กระแสร์ และนางอนงค์  มิตรจันทร์ เสียชีวิต และได้แย่งชิงอาวุธปืนพร้อมยานพาหนะจากค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งระหว่างทางได้กราดยิงประชาชนบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายก่อนหลบหนีเข้าไปในห้างสรรพสินค้า Terminal 21 โคราช ในเวลาประมาณ 17.00 น.   ซึ่งในขณะนั้นมีประชาชนอยู่ในห้างเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ได้พยามเข้าระงับเหตุ และมีการปะทะกัน จนกระทั่งเวลาประมาณ 09.10 น. (วันที่ 9 ก.พ. 63) จึงสามารถคลี่คลายสถานการณ์ลงได้  สรุปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น     30 คน (รวมผู้ก่อเหตุ) และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน  58 คน         

แฟ้มภาพ

นพ.นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ณ  เวลา 15.20 น. มีผู้สัยชีวิตทั้งหมด 30 คน  ผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 30  คน  อยู่ที่ รพ.มหาราชนครราช สีมา 21 คน รพ.ค่ายสุรนารี  4  คน  รพ.เซ็นต์เมรี่  1 คน รพ.กรุงเทพราชสีมา 3 คน รพ. ป.แพทย์  1 คน  ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวและกลับบ้านแล้ว  28 คน รวมผู้ประสบเหตุทั้งหมด  88 คน

แฟ้มภาพ

สำหรับความช่วยเหลือเบื้องต้น จังหวัดจะดูแลเรื่องการจัดพิธีศพ ที่วัดสามัคคี แต่สำหรับผู้เสียชีวิตที่มาจากต่างจังหวัด ในเบื้องต้น ทางจังหวัดได้ดูแลจัดที่พักให้สำหรับญาติผู้เสียชีวิตที่จะเดินทางมาร่วมงานที่กองบิน ๑ ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง ๑๒๐ คน วันนี้มีญาติเดินทางมาพักแล้ว ๓๐ คน และจะช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ อีก สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 เตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการให้ความช่วยเหลือ โดยให้นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้กำลังใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อสอบถามความต้องการ สัมภาษณ์เก็บข้อมูล ประเมินสภาพปัญหา พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีและติดตามผลหลังการช่วยเหลือ

สำหรับแผนการให้ความช่วยเหลือและรูปแบบการให้บริการ   1.กรณีผู้เสียชีวิต เป็นหัวหน้าครอบครัว พิจารณาช่วยเหลือ เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว เงินสงเคราะห์เด็ก สำหรับบุตรผู้เสียชีวิตที่กำลังอยู่ในวัยเรียน ฝึกอาชีพให้กับสมาชิกในครอบครัว 2. กรณีเด็กและเยาวชนพิจารณาช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาเด็กหรือพิจารณาเข้าร่วมโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ 3.กรณีผู้เสียชีวิตมีบิดา-มารดาสูงอายุ พิจารณาตรวจสอบสิทธิการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ/ทุนฌาปนกิจผู้สูงอายุ 4.กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและภายหลังการรักษามีภาวะพิการ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามสิทธิคนพิการ อาทิแนะนำการเข้าสู่กระบวนการ ออกบัตรคนพิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ การฝึกอาชีพสำหรับคนพิการ เงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ โดยจะมีการมอบสิ่งของจำเป็น เช่นเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพให้ด้วย นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธา ที่ประสงค์จะช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์เทอร์มินอล 21 โคราช

Cr: ปชส.นม