วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่โรงแรมเดอะริชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย จรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ร้อยตรีหญิง ระนองรัก์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา  น.ส.จุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา อ.บัวลาย และประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมออกร้าน  ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ของดีเมืองโคราช @ กทม.  โดยมี ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน sme  สื่อมวลชนหลายสำนัก  เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

นาย จรัสชัย  โชคเรืองสกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  การจัดงานในครั้งนี้  ถือเป็นการสร้างรายได้และสร้างงานในชุมชน  ขยายช่องทางการตลาด  กระตุ้นเศรษฐกิจและนำเม็ดเงินสู่จังหวัดนครราชสีมา  อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์  จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านสังคม  กลุ่มอาชีพ  เช่นผู้ประกอบการ OTOP  กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน SME   มีการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  ศูนย์การค้า jj Mall  เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร  ระยะเวลา 5 วัน   โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 80 ราย

ด้าน  ร้อยตรีหญิง  ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เป็นหน่วยงานของจังหวัดนครราชสีมาในการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และผู้ประกอบการ SME ในจังหวัดนครราชสีมา  โดยคัดสรรสินค้าดี  สินค้าเด่น ประจำจังหวัด มีกำลังออก Road Show  ไปยังศูนย์การค้าเจ เจ มอลล์  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  โดยใช้ชื่องานว่า  “ ของดีเมืองโคราช @ กทม.” จำนวน 90 บูธ  และได้แบ่งเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ดังนี้  อาหารสด  อาหารแปรรูป  อาหารปรุงรส  เครื่องดื่ม  ผ้าเครื่องแต่งกายสมุนไพร   ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก  บริการนวดตอกเส้น  

“ในครั้งนี้มีสินค้าไฮไลท์  อาทิเช่น  ผัดหมี่โคราช ซึ่งเป็นอาหารประจำถิ่นของอำเภอพิมาย  อำเภอโชคชัย  และอำเภอปักธงชัย   พร้อมน้ำปรุงซึ่งมีน้ำปรุงพิเศษสูตรโคราช  เมื่อใส่น้ำปรุงแล้วนำมาผัดกับเส้นหมี่ต้นตำรับแล้ว   รสชาติอร่อยตามแบบฉบับโคราช   ขนมจีนประโดก  ส้มตำโคราช  เนื้อโคแปรรูปจากเนื้อโคราชวากิว   ปลาส้มไร้ก้าง   แหนมเห็ด   พุทรานมสด ผลไม้ตามฤดูกาลประจำถิ่นที่อำเภอวังน้ำเขียว  อำเภอปากช่อง และ มะม่วงน้ำดอกไม้ของดีอำเภอบัวลาย  น้ำนมข้าวโพด   ข้าวโพดต้ม   ข้าวโพดฮอกไกโด   กาแฟอำเภอวังน้ำเขียว  ซึ่งใช้เมล็ดกาแฟที่ปลูกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียว   นอกจากนี้  ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวได้แก่  ข้าวอินทรีย์อำเภอคง   ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมานั้น  มีรสชาติพิเศษอร่อยไม่เหมือนใคร   หารับประทานที่ไหนไม่ได้นอกจากที่โคราชที่เดียวเท่านั้น”นายก อบจ.กล่าว

น.ส.จุฑาสัณห์  ตั้งตรีวีระกุล สมาชิกสภา อบจ.นครราชสีมา อ.บัวลาย และประธานคณะกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมออกร้าน  กล่าวว่า  สำหรับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อออกร้านจัดแสดงและจำหน่ายในงาน “ ของดีเมืองโคราช @ กทม. มีคณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด   สำนักงานเกษตรจังหวัด   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด   ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคราชประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครราชสีมา   และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมอาชีพประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

“การคัดเลือกผลิตภัณฑ์  ได้ใช้ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา   และได้กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ. 2562 อยู่ในระดับ 4 ดาวขึ้นไป  และพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ผลิตชุมชนก่อนเป็นลำดับแรก   หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของดีประจำอำเภอ   ของดีประจำจังหวัด  ที่เคยเข้าร่วมงาน  ของดีเมืองโคราช @ กทม. หรือเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  ของดีประจำอำเภอ   ของดีประจำจังหวัด   ซึ่งทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมามีดำริให้เชิญร่วมงาน   หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  หรือกลุ่มหรือผู้ประกอบการ   ต้องมีความพร้อมทางด้านการผลิต  และด้านการตลาด”น.ส.จุฑาสันต์กล่าว

ทีมข่าว มหาชน’นิวส์ ออนไลน์ รายงาน