วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอนุวัฒน์ คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายวิสูตร เจริญสันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา , หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยข้าราชการ, พนักงานจ้างตามภารกิจ , พนักงานจ้างทั่วไปทุกคนร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ปี พ.ศ.2563

ในการนี้ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้อำนวยอวยพรให้บุคลากรทุกคนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีความสุข ความสำเร็จในการทำงานมีสุขภาพแข็งแรงและมีความร่ำรวยอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยมีนางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนบุคลากรอบจ.นครราชสีมากล่าวอวยพรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและคณะผู้บริหารทุกท่านพร้อมมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับคณะผู้บริหารทุกท่าน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขที่ทุกคนได้รับพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารทุกท่าน

Cr: ปชส.อบจ.นม