การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ปีที่ 1ครั้งที่6(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2)วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมรัฐสภา เกียกกาย โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานวุฒิสภาฯทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี มี สส.เข้าร่วมประชุม 498 คน ในวาระการหารือของสมาชิกสภา ได้มีนายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต.1 จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นอภิปรายหารือข้อปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยเรียกร้องให้ รัฐบาลได้มีการพิจารณาออกเอกสารสิทธิที่ดิน สปก.ในเขตอำเภอเมืองให้กับชาวบ้านใน 2 ตำบลที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 1 โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความเจริญในปัจจุบัน และอยากให้มีการถือครองเอกสารสิทธิตกทอดไปถึงทายาทได้ด้วย  

นายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต 1 ให้เหตุผลว่าในเขตอำเภอเมืองหลายตำบล มีพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีเอกสารสิทธิ สปก.4-01 โดยชาวบ้านเหล่านั้นได้อยู่อาศัยมานานนับสิบปี ซึ่งในเขตเลือกตั้งของตนสองตำบล คือตำบลโพธิ์กลาง และตำบลหนองจะบก มีพื้นที่ของ สปก.4-01 นับร้อยแปลง ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยมานานกว่า 10-20ปี  เฉพาะในเขตเทศบาลโพธิ์กลาง มีข้าราชการที่เป็นคนพื้นเพเดิม และเป็นลูกหลานทายาทของผู้ครองสิทธิ สปก.4-01 ได้อยู่อาศัยด้วย และและนอกนั้นยังมีพื้นที่ครอบครองสิทธิ บภท.5 และ สค.1 ที่ถูกยกเลิกไปแล้ว ครอบครองอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังมีที่ดินแถวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทส.1) ประตู 1 ที่ถือครองเอกสารสิทธิ สปก. และอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านได้เรียกร้องผ่านตนขอให้ทางราชการและรัฐมนตรีท่าเกี่ยวข้องและกำกับดูแล ได้พิจารณาออกเอกสารสิทธิให้แก่พวกเขาด้วย เพราะในเขตทั้งสองตำบลมีสภาพของชุมชนที่มีความเจริญไม่น้อยไปกว่าเขตเมือง

สำหรับปัญหาที่ดิน สปก.4-01 ในเขตชุมชนเมืองนั้นปรากฏว่าเคยมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรมในช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง สส.ที่ผ่านมา โดยเรื่องนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.โคราชได้ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน เพื่อดำเนินการต่อไป แต่ปรากฏว่าเรื่องได้เงียบหายไป จนกระทั้งเมื่อมีการเลือกตั้งแกนนำคนสำคัญหลายคนของพรรคพลังประชา ที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ ได้มีนโยบายที่จะจัดการที่ทำกินและที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย และนายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต 1 โคราช ได้กล่าวหารือในสภาฯเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลได้ติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นความเดือดร้อนของประชาชน

(แฟ้มภาพ) หาเสียงที่โคราชเปลี่ยน สปก.เป็นโฉนด
(แฟ้มภาพ) วิเชียร ผวจ.โคราช ย้ำต้องแก้ พรก.
(แฟ้มภาพ)

ทีมข่าวการเมือง MC.news.com.net