การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ปีที่ 1ครั้งที่6(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2)วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมรัฐสภา เกียกกาย โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานวุฒิสภาฯทำหน้าที่เป็นประธานในพิธี มี สส.เข้าร่วมประชุม 498 คน ในวาระการหารือของสมาชิกสภา ได้มีนายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต.1 จังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นอภิปรายหารือข้อปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยเรียกร้องให้ พล.อ.อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับ ประธานและคณะกรรมการชุมชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีอยู่ทั้งหมด99ชุมชน เนื่องจากพวกเขาเหล่านี้ทำงานช่วยราชการมานานกว่า 20 ปี โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

นายเกษม ศุภรานนท์ สส.เขต 1 ให้เหตุผลว่าในเขตเทศบาลนครนครราชสีมามีประชากรกว่า 120,000 คนเศษ และมีประธาน และคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 99 แห่ง คอยดูแลพี่น้องประชาชน โดยทำหน้าที่คล้ายกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ร่วมกับองค์กรอื่นของรัฐ โดยพวกเขาเหล่านี้ตลาดระยะเวลา 10-20ปี ที่ผ่านมา พวกเขาทำงานฟรีโดยไม่มีเงินเดือนหรือค่าตอบแทน จึงอยากจะขอความกรุณาฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ดูแลหรือสั่งการให้พิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับประธานชุมชนในเบื้องต้น เพราะพวกเขาเหล่าทำงานดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ทีมข่าวการเมือง MC.news.com.net