นาย เกษม  พงษ์เกาะ กำนันตำบลโคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ผ่านมา ได้ร่วมกับ นาย แหลมทอง วัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง   พร้อมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลโคกสูง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำฝายชะลอน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้อุปโภคบริโภค บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ที่บริเวณสระประปาติดกับ คลองส่งน้ำหมู่บ้านหัวสระ หมู่ที่ 5 ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันของชาวบ้านโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการแต่อย่างใด 

นาย เกษม  เล่าว่า   หมู่บ้านได้รับที่ดินจากชาวบ้านในพื้นที่   ที่บริจาคที่ดินแห่งนี้เพื่อนำมาขุดเป็นสระน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งติดกับคลองส่งน้ำ และยังรับน้ำมาจากคลองส่งน้ำ   มานานมากกว่า 30 ปี แล้ว เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้     โดยเฉพาะการนำน้ำดิบจากสระน้ำแห่งนี้มาผลิตทำเป็นน้ำปะปาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ภายในหมู่บ้านซึ่งมีประชากร มากกว่า 400  หลังคาเรือน  และเนื่องจากในช่วงนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งรวมทั้งในพื้นที่ตำบลโคกสูงด้วย 

ดังนั้นทางผู้นำชุมชนจึงได้ร่วมกับชาวบ้านและเทศบาลตำบลโคดสูง  ได้ดำเนินการทำฝายชะลอน้ำล้น  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านตำบลโคกสูง  เนื่องจากประสบภัยแล้งเพราะฝนทิ้งช่วง   ซึ่งได้ผ่านการทำการประชาคมขอมติจากที่ประชุมฯ  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่ได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ร่วมประมาณจากชาวบ้าน เช่น วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งในด้านแรงงานก็ใช้แรงงานของชาวบ้านในชุมชน    ในการจัดทำฝายน้ำล้นในครั้งนี้

ทีมข่าว Mc.news.com.net รายงาน