เมื่อเวลา 13.00น.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2562 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีระเบียบวาระการประชุม 5 ระเบียบ ระเบียบวาระที่ 3 ประธานแจ้งถึงการลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ของ พล.อ. ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมคนเก่า โดยได้มีหนังสือถึงสมาคมฯ เนื่องจากมีปัญหาในเรื่องสุขภาพไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานในหลายตำแหน่งพร้อมๆกัน จึงเกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มีการหารือในคณะกรรมการบริหารสมาคมฯแล้ว รวมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสมาคมฯ ในวาระต่อไป

นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน นายทะเบียนสมาคมฯ กล่าว ว่า การประชุมฯวันนี้มีสมาชิที่เข้าประชุม 75 คน จากจำนวนสมาชิก 115 คน เกินกึ่งหนึ่ง การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ต้องมีผู้เสนอชื่อและมีผู้รับรอง 5 คน หลังจากได้มีการเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฯ โดยในที่ประชุมมีสมาชิกท่านหนึ่งเสนอชื่อ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นนายกสมาคมฯ และมีผู้รับรอง 75 คนของสมาชิกที่เข้าประชุม ดังนั้น นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา จึงได้เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา โดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้อื่นลงชิงตำแหน่ง นายวิเชียรจึงได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

นายวิเชียร ผวจ.โคราช นายกสมาคมฯป้ายแดง ได้กล่าวว่า ต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ให้ตนมารับหน้าที่นี้ พร้อมจะดำเนินงานตามที่ท่าน พล.อ.ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกท่านเก่าที่ท่านได้วางไว้จะสานงานเก่าก่องานใหม่ให้เกิดความพัฒนาเรื่องกีฬาตามที่ท่านได้วางไว้ และพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็นจากสมาชิทุกท่าน ถึงผมจะมีภาระหน้าที่มาก แต่ยินดีจะดำเนินการให้สมาคมฯเดินหน้าต่อไม กีฬาต้องมีการพัฒนาให้ก้าวหน้าทันโลกที่เจริญเติบโตรวดเร็วมากเราก็ต้องตามให้ทัน ผมจะขอความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ มาร่วมมือกันเพื่อให้กีฬาบ้านเราพัฒนาให้ก้าวหน้ามากกว่านี้ ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านครับ”

 Cr:นายศิริ อินทร์อร่ามวงษ์ รายงาน