คลิปที่ 1 เผยตำนานวัดเก่าแก่ฯ

พระสีหราชสมาจารมุนี  รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ในวันที่ 11 พ.ย. 62 ทางวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร จะมีการจัดประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา  แม่น้ำที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ใช้อุปโภคบริโภค  ซึ่งที่ผ่านมาทางวัดได้มีการจัดอยู่เป็นประจำทุกปี แต่ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้จัดขึ้นเนื่องจากมีการบูรณะสระน้ำโบราณอายุกว่า 363 ปี แห่งนี้  ดังนั้นในปีนี้จึงได้มีการจัดพิธีลอยกระทงขึ้น  เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงาม   โดยเฉพาะภายในวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  แห่งนี้ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคูเมืองของ จ.นครราชสีมา  ซึ่งมีปรากฏเป็นหลักฐานเมือปี พ.ศ. 2199 ซึ่งเป็นยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยา ที่ยาวนานมามากกว่า 363 ปีแล้ว

คลิปที่ 2 สระน้ำโบราณพร้อมตำนาน363ปี

สำหรับวัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร แห่งนี้ มีวัตถุโบราณสถานหลายอย่าง อาทิ พระพุทธรูปหลวงพ่อพระทศพลญาณประทานบารมี ซึ่งอยู่ภายในพระวิหารหลวง  มีเสาหลักเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัด  และมีศาลพระนารายณ์ซึ่งเป็นศาลเทพที่มีอยู่มาก่อนวัดพระนารายณ์แห่งนี้  ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัด  และที่บริเวณ ซึ่งเป็นสระมีพระอุโบสถกลางน้ำ ซึ่งเป็นสระเก่าแก่คู่วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร  โดยสันนิษฐานว่าเป็นสระน้ำที่ขุดรอบพระอุโบสถกลางน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่ โดยได้นำดินที่ขุดจากบริเวณดังกล่าวนี้ไปเป็นพื้นดินฐานที่พระวิหารหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปหลวงพ่อพระทศพลญาณ  ที่มีการก่อสร้างสูงประมาณ 3 เมตร จากพื้นดิน  และเป็นฐานของพระอุโบสถกลางน้ำแห่งนี้ด้วย

สระน้ำแห่งนี้นอกจากเป็นสระน้ำคู่บ้านคู่เมืองคู่วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหารแห่งนี้แล้ว  ยังเป็นส่วนสำคัญในการใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย  ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ อาทิ พิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์ครองราชย์ ซึ่งสระน้ำแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสระศักดิ์สิทธิที่ใช้ในพิธีดังกล่าว  ดังนั้น ในวันที่ 11 พ.ย. 62  ตั้งแต่ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมงานลอยกระทง ณ  วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร

ทีมข่าว MC.news.com.net รายงาน