เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมาเวลา 10.00 น. พลโท ยุทธนา เอี่ยมวิจิตร์ ที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 2  เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการรับรายงานตัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 พร้อมจัดพิธีต้อนรับน้องใหม่แห่งกองทัพบก ที่จะเข้าประจำการตามหน่วยต่างๆ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ที่นี่จะเป็นจุดคัดแยกกำลังพลที่จะส่งไปยังหน่วยฝึกต่างๆ ภายในค่ายสุรนารี และค่ายสุรธรรมพิทักษ์ พร้อมทั้งให้การต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

โดยมียอดทหารกองประจำการผลัดที่ 2 ประจำปี2562ส่งเข้ากองประจำการทั้งสิ้น 18,912 นายแบ่งเป็นกองประจำการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ในวันนี้ จำนวน 818 นาย (ทหารบก 7,060 นาย,ทหารเรือ 500 นาย, ทหารอากาศ 34 นาย) ส่งช่วยกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 2,598 นาย (กองบัญชาการกองทัพไทย 548 นาย, ทหารเรือ 1,049 นาย, ทหารอากาศ 1,000 นาย) ส่งช่วยกองทัพภาคที่ 1 ในวันที่3พฤศจิกายน 2562จำนวน 8,120 นาย จากการสังเกต น้องๆที่เข้ามา ถือว่ามีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมเพราะจากการสอบถาม น้องๆ บอกทราบความเคลื่อนไหวต่างๆ จากที่ทางกองทัพภาคที่ 2 ได้ประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางจึงทำให้ไดรับข่าวสาร จากสื่อโซเชียลต่างๆ ทำให้ทั้งญาติๆ ของน้องๆ ทหารใหม่คลายความกังวลไปได้ และมีความตั้งใจที่เข้ามารับใช้ชาติตลอดห้วงระยะเวลา 2 ปี นี้

ซึ่งการฝึกทหารใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ กองทัพบกมีการปรับหลักสูตรการฝึกและโครงสร้างหน่วยฝึกทหารใหม่ตามแนวทางพระราชทาน “พลทหารตันแบบ” รวมทั้งการดำเนินนโยบายเร่งด่วนที่ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบไว้คือ การพัฒนาศักยภาพ “กำลังพลตันน้ำ” และการส่งเสริมความสามารถพิเศษ หรือทักษะความชำนาญเฉพาะด้านให้กับทหารกองประจำการ ได้มีโอกาสพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น ส่วนการดูแล และพัฒนาทหารกองประจำการในมิติต่างๆ ยังเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดให้ปี 2563 ซึ่งเป็นปีแห่งการพัฒนาบุคลากร

นอกจากนี้ หน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศยังคงจัดกิจกรรม “เปิดค่ายทหารและหน่วยฝึกทหารใหม่” ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันแรกที่ทหารมาถึงหน่วยฝึก เพื่อให้ครอบครัวและญาติได้สัมผัสถึงความเป็นอยู่ของบุตรหลาน ทำความรู้จักกับผู้บังคับหน่วยและบุคลากรทุกระดับชั้น พร้อมกับได้เห็นลักษณะที่พักอาศัย สถานที่ฝึก โรงประกอบเลี้ยง สถานที่ออกกำลังกาย สถานที่สันทนาการ ระบบการรักษาพยาบาล ได้รับทราบถึงกระบวนการฝึกทหาร การศึกษาต่อระหว่างประจำการ การฝึกอาชีพเสริม ความก้าวหน้าในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร รวมทั้งสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการอย่างครบถ้วน

โดยค่ายทหารจะอำนวยความสะดวกให้กับญาติและครอบครัวที่ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่”กองทัพภาคที่ 2 ขอต้อนรับทหารใหม่ทุกนายที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ และขอให้มั่นใจว่าหน่วยทหารได้เตรียมการในทุกด้านเพื่อดูแล ฝึกฝน และเสริมสร้างให้ทหารกองประจำการได้นำศักยภาพตนเองสู่การปฏิบัติงานในทุกบทบาท ทุกหน้าที่ และทุกภารกิจ เป็นบทพิสูจน์ถึงการดำรงอยู่ในกองทัพอย่างมีเกียรติเข็มแข็งทั้งกายใจ มีจิตอาสา พร้อมปฏิบัติงานดำนความมั่นคงในฐานะทหารของชาติ อย่างตีที่สุด”

ทีมข่าวการทหาร Mc.news.com.net