ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.โคราช จัดโปรแกรมเปิดโลกแห่งการท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ ท่องเที่ยว 6 เส้นทาง ให้กับทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ว่างเว้นจากโปรแกรมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2562

โปรแกรมการท่องเที่ยวดังกล่าว ได้รับความสนใจจากน้องๆนักกีฬาเข้าลงทะเบียน เพื่อร่วมไปกับเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเนืองแน่น โดย 6  เส้นทางนั้น ร.ต.หญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายก อบจ.โคราช ได้มอบให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จัดรถตู้รับ-ส่งผู้ร่วมเดินทางวันละ 10 คัน เส้นทางละ 2 คัน พร้อมบริการอาหารและน้ำดื่มฟรี ระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค.นี้

ซึ่งการท่องเที่ยวครั้งนี้ ทุกเส้นทางท่องเที่ยว จะมีรถออกเดินทางเวลา 08.30 น. บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อให้ผู้ร่วมเดินทางได้กราบไหว้ขอพรคุณย่าโมก่อนออกเดินทาง อย่างไรก็ตาม บรรยากาศในการเดินทางท่องเที่ยว เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ที่สำคัญ อบจ.โคราช ยังได้รับความอนุเคราะห์จากสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ เพื่อต้อนรับผู้มาเยือน ในโอกาสที่ โคราช ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “สาธรเกมส์”

Cr.ปชส.อบจ.นม. มานะ แย้มจะบก บรรณาธิการข่าวMC.news.com.net เรียบเรียงข่าว