นายเลียบ บุญเชื่อง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน พร้อมด้วยคณะพร้อมเกษตรกรกว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ผ่านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ด้วยขณะนี้ใกล้ฤดูการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฤดูการผลิตปี 2562/2563 ซึ่งก่อนการเปิดหีบผลิตอ้อยและ น้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นกระทรวงหลัก ในการบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จะเป็นผู้กำหนดราคาอ้อยเพื่อรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อยส่งขาย ณ.โรงานน้ำตาลทราย ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 แต่จากการประเมินสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ ราคาอ้อยยังอยู่ในช่วงตกต่ำที่ได้เกิดขึ้นติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3 แล้วหากสถานการณ์ราคายังเป็นอยู่เช่นนี้

ทั้งนี้การกำหนดราดอ้อยในฤดูการผลิตปี 2562-2563 ราคาอ้อยจะไม่เกินตันละ 700บาท ในขณะที่ตันทุนการปลูกอ้อยอยู่ที่ตันละ 1,131บาท ประกอบกับปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งตัวมากยิ่งขึ้นราคาอ้อยยิ่งตกต่ำดำดิ่งลงไปอีก จนทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยขาดทุนต่อเนื่องมากว่า 3 ปีแล้ว และหากไม่มีการแก้ไขเยียวยาต่อปัญหาที่เกิดขึ้น พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกอ้อยกว่า 40,000 ครัวเรือน ทั่วประเทศ จะต้องประสบปัญหาจากรายได้ไม่พอแก่การดำรงชีพ และประสบปัญหาการขาดทุนติดต่อกันหลายปี อันเป็นการซ้ำเติมหนี้สินให้กัยเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่สภาวะล้มละลายทางอาชีพทำกินอันเป็นผลกระทบกับครอบครัวตามมา

(พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์)

ดังนั้น สมาคมชาวไร่อ้อยลำมูลบน-สมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี และ สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานใต้ ที่มีสมาชิกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมากว่า 45,000 ราย จึงนำเรื่องร้องเรียนมาขอความอนุเคราะห์จากฯพณฯนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้พิจารณาหาแนวทาง เพิ่มราคาอ้อยที่ตกต่ำในฤดูกาลนี้ ให้พี่น้องเกษตรกรขาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยที่ตันละ 1,000บาท ณ.ความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. อันจะเป็นการสอดรับกับนโยบายพรรคร่วมรัฐบาล ที่เคยให้สัญญาและประกาศกับพี่น้องชาวไร่อ้อย ไว้ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่าน โดยพี่น้องชาวไร่อ้อยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ตามคำขอ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวชาวอ้อย สามารถดำรงชีวิดอยู่ได้อย่างหมาะสม อีกทั้งยังจะมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกอ้อยต่อไป

ต่อมานายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงมารับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว พร้อมทั้งยืนยันว่าจะนำเสนอเรื่องความเดือดร้อนนี้ไปยัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อแก้ปัญหาในระดับนโยบายต่อไป หลังจากนั้นผู้แทนเกษตรจึงพากันเดินทางกลับ

ทีมข่าว MC.news.com.net