วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30น.ที่ตลาดเซฟวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นาย ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) พร้อมด้วย นาย จรัสชัย โชคเรื่องสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงการคลังประจำ จังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และผู้บริหารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการตลาดเชฟวัน ที่เข้าร่วมโครงการชิมซ้อปใช้ เพื่อขับเคลื่อนและชี้แจงโครงการ “ชิมช้อปใช้ เฟส 2” พร้อมทั้งถือป้ายรณรงค์ให้คนไทยออกมาจับจ่ายใช้สอย เพื่อการมีส่วนร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

นางวันเพ็ญ อำพาส คลังจังหวัดนครราชสีมาสรุปมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในประเทศ จำนวน 3,369 ร้าน โดยที่ตลาดเซฟวัน มีจำนวนร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการฯ จำนวน 300 ร้าน ประชาชนที่ได้รับสิทธิ และลงทะเบียนท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 193,925 ราย มียอดการใช้จ่ายในจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 จำนวน 166.72 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ยอดใช้จ่ายกระเป้าที่ 1จำนวน 163.48 ล้านบาทกระเป๋าที่2จำนวน 3.23 ล้านบาท

นาย ชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวคณะที่เดินทางมาในวันนี้ก็เพื่อติดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดใหญ่ มีผู้ลงทะเบียนมาเที่ยวเป็นจำนวนมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ จากการลงพื้นที่ตลาดเซฟวันมีจำนวนร้าค้าที่เข้าร่วมมาตรการถึง 300กว่าร้านค้า พบว่าบรรยายการน่าท่องเที่ยวเพราะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากมาเที่ยวที่นี่มากกว่า 2 แสนราย ทำการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการ”ชิมช้อปใช้”มีกระกระตอบรับที่ดีมาก

ทีมข่าวการเมือง MC.news.com-net