วันที่ 17 ต.ค. 62 ที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา  มูลนิธิไลออนส์สากล Aruna Abhey Oswal Trust Partnership ร่วมกับสโมสรไลออนส์โคราชและสโมสรไลออนส์สุรวงศ์ไชนาทาวน์  โดย  ไลออน อมรรัตน์ ฮันชิน ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 E  PID สมศักดิ์ โล่วิสุทธิ์ อดีตกรรมการ อำนวยการไลออนส์สากล   ไลออน จุรีพร เศวตอมรกุล นายกสโมสรไลออนส์โคราช  พร้อมทั้ง คณะไลออนส์   ได้ร่วมกันมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  โดยมี  นพ.แชมป์ สุทธิศีศิลปะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นตัวแทนรับมอบ และมี นายแพทย์ นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นาย สุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  พร้อมทั้ง พี่น้อง อสม.และพี่น้องประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน  

ไลออน จุรีพร เศวตอมรกุล นายกสโมสรไลออนส์โคราช  กล่าวว่า  เนื่องจาก โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก ระดับ 30 เตียง  แต่ในพื้นที่มีประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติมากกว่า 35,000 คน และอยู่ไกลจากตัวเมือง  ซึ่งการเดินทางเข้าไปรักษาอาจจะไม่สะดวกและเสียชีวิตระหว่างการเดินทางได้  ดังนั้น   จึงได้ผลักดันให้ได้รับอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญต่าง ๆ  ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสหายจากความเจ็บป่วยและรอดชีวิตจากภาวะฉุกเฉินทั้งสิ้น  

โดยมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มอบให้แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  ได้แก่  1 เครื่องกระตุกหัวใจ  มูลค่า 350,000 บาท  2 เครื่องช่วยหายใจ  มูลค่า 450,000 บาท  3 เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ มูลค่า180,000 บาท  4 เครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก มูลค่า 900,000 บาท  และ 5 เครื่องแปลงสัญญาณ x -ray     ทันตกรรม   มูลค่า 400,000 บาท   รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,280,000 ( สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาท ) ซึ่งอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมอบในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอใกล้เคียงด้วย