วันนที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคอซิมบี๊ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ เดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดภูเก็ต สภาพปัญหาอุปสรรค และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมี นายภัคพงศ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต