วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ บ.ซับระวิง ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2, นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต1, นายสมชาย แพทย์เมืองจันทร์ ส.อบจ.อ.เสิงสาง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ, นายช่างผู้ควบคุมงาน, เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานฯ อ.ครบุรี ร่วมส่งมอบถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย อบจ.นม.02306 บ.ซับระวิง – บ.บ่อลิง มี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน ในพื้นที่ ร่วมยินดีและเป็นสักขีพยานในการส่งมอบถนนสายดังกล่าว

ถนนสายนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564 จำนวน 9,985,000 บาท ระยะทาง 2,200 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร ไฟฟ้าส่องสว่าง ตามมาตรฐานของ อบจ.กำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ในปี 2566 อ.ครบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 47 โครงการ เป็นเงิน 117,722,000 บาท  

นายกอบจ.โคราชกล่าวว่า“ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลรักษาให้ถนนสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน เพราะงบประมาณในการก่อสร้างนั้นมาจากเงินภาษีของประชาชน ทั้งนี้ อบจ.ได้มีการติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างไว้ทุกสายทาง ในป้ายจะมีรายละเอียดการก่อสร้างและคิวอาร์โค้ต หากพี่น้องประชาชนผู้ใช้เส้นทางพบเห็นว่าจุดไหนที่ถนนชำรุดเสียหาย สามารถสแกนคิวอาร์โค้ตแจ้งเรื่องมายัง อบจ. เพื่อจะได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงไปดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว”

สำนักข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา