นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายประเสริฐ บุญชัยสุข  นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา    นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา และนางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนสุรนารี  ตั้งแต่สี่แยกวัดม่วง ถึง ห้าแยกหัวรถไฟ ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า PEA ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการบนถนน 21 สาย ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท โดยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา PEA เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 และสิ้นสุดในปี 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี เริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562 บนถนน 21 สาย รวมระยะทาง 17.37 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และดำเนินการย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินลงใต้ดิน เพื่อจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ถึงหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือพื้นที่รอดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้า สายสื่อสารโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนงานสุดท้าย ที่ผ่านมาได้ดำเนินการรื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าบริเวณถนนโพธิ์กลาง จากห้าแยกหัวรถไฟถึงถนนราชดำเนิน รวมระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จำนวนเสาที่รื้อถอนทั้งสิ้น 65 ต้น  และในวันนี้จะดำเนินการรื้อถอนเพิ่มเติมอีกจำนวน 54 ต้น ตั้งแต่สี่แยกวัดม่วง ถึง ห้าแยกหัวรถไฟ รวมระยะอีก 2,000 กิโลเมตร

ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน PEA ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแรงร่วมใจเพื่อมุ่งสู่การเป็น โคราช มหานครไร้สาย ทั้งนี้การดำเนินงานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่าทั้งหมด ใน 21 สายทาง ที่ทางการไฟฟ้านำสายไฟฟ้าลงใต้ดินแล้วนั้น คาดว่าจะดำเนินการรื้อถอนได้หมดภายในสิ้นปี 2565 นี้ แต่อาจจะมีบางเส้นทางที่ทางเทศบาลนครนครราชสีมาได้ร้องขอเสาไฟฟ้าไว้เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

Cr:ปิยะนุช สุรฉัตร สำนักข่าว MC.news.com รายงาน