นาย เกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย  เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า  จากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าหลายพื้นที่ได้มีน้ำท่วมขัง เนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาเป็นจำนวนมาก  ทำให้ปริมาณน้ำในลำตะคอง  โดยเฉพาะช่วงที่น้ำไหลผ่านเขตเทศบาลนครนครราชสีมา    น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหลายชุมชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำ   ทำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง  จะได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก  และตนเองในฐานะของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา เขต 1 พรรคเศรษฐกิจไทย  มีความห่วงใยพี่น้องชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง   โดยเฉพาะกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง   โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซาก   มีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ    ที่ผ่านมาตนเองเคยมีการนำเสนอโครงการรับน้ำที่ลำตะคอง ซึ่งรับน้ำได้ 314.4 ล้านลูกบาศก์เมตร    ไหลลงมาที่สีคิ้ว  สูงเนิน  มาที่ ขามทะเลสอ  อยากให้มีการทำแกล้มลิงขนาดใหญ่ที่บริเวณสวนสามหญิง อ.ขามทะเลสอ  เพื่อให้รับน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน   โดยโครงการฯดังกล่าวนี้ ตนเองจะพยายามผลักดันให้เกิดโครงการ ฯ นี้ให้ได้

สำหรับวันนี้  ตนเองก็ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเยือนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำท่วม ที่บริเวณมิตรภาพ ซอย 4  ซึ่งบ้านของชาวบ้านนี้อาศัยอยู่ติดกับลำตะคอง  ซึ่งมักจะเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ  และที่ผ่านมาตนเองเคยได้นำข้าวของมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ในเบื้องต้นแล้ว   แต่ที่มาในวันนี้ตนเองต้องการมารับทราบปัญหาความเดือดร้อน  ของชาวบ้านทั้ง 3 หลังคาเรื่อน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแม้ว่าจะปริมาณน้ำจะยังท่วมไม่มากนัก  แต่ตนเองก็ต้องรีบลงพื้นที่มารับทราบปัญหาในเบื้องต้นก่อนด้วยความห่วงใย    เพื่อเอามาช่วยเหลือในเบื้องต้น  

นอกจากนี้ ตนเองยังได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยือนชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนคุ้มวงศ์  ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม  โดยเฉพาะท่วมบริเวณสะพานที่ชาวบ้านใช้ในการสัญจรไปมาอยู่เป็นประจำ  แต่วันนี้ทราบว่าปริมาณน้ำได้ลดลงมาบ้างแล้ว แต่ยังคงมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่  เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำฝนที่ยังตกลงมา  และมีมวลน้ำที่ไหลระบายมาจากที่อื่นมาสมทบ  ดังนั้นวันนี้ตนเองจึงได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมเพื่อรับทราบปัญหา  และพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อเป็นกำลังใจ  และหาแนวทางในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้  ทั้งนี้ที่ผ่านมาตนเองก็เคยได้นำเสนอไปแล้วว่า น้ำในพื้นที่ของเขตเทสบาลนคร นครราชสีมา นั้น  อยากให้มีการทำโครงการแกล้มลิงขนาดใหญ่ ที่บริเวณสวนสามหญิง อ.ขามทะเลสอ  เพื่อรองรับน้ำไม่ให้ไหลงทะลักเข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านอีก    

            

ข่าว MC.news.com  รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา