วันที่ 24 กันยายน 65 ที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) จ.นครราชสีมา    ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานพิธีฯ  พร้อมด้วย  นาย อภิภวัส  ตั้งนันทนาการ  ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) นครราชสีมา  และ  คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ  คณะกลุ่มสตรีมูลนิธิ ฯ  พนักงานกู้ชีพ-กู้ภัย  อาสาสมัคร  พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน  และพี่น้องประชาชนทั่วไป ได้ร่วมพิธี  ถวายเทวสถานฮีเยี่ยงไท้ และหอพระไตรรัตนพุทธเจ้า-ซุ้มประตูทางเข้าที่บูรณะใหม่  ( เป็นการภายใน )โดยมีการประกอบพิธีอัญเชิญพิธีประทับทรงองค์เทวาจารย์ทั้งแปด โดยทีมทรงจิตอาสา เม้งยิ้ง/ตงหงี่ตึ๊ง   เพื่อมาโปรดรับรู้ รับทราบ พร้อมอนุโมทนา สาธุการในจิตเจตนาอันเป็นกุศล โดยลำดับมี ไหว้สักการะฟ้าดิน  ไหว้องค์ฮุกโจ้ว  ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม   ไหว้ไต้ฮงกง    ไหว้สักการะองค์พรหมไท้เสียงเหล่ากุง เทวาจารย์ใหญ่  และองค์โป้ยเซียนโจวซือเทวาจารย์ทั้งแปด   ไหว้สักการะเทพเจ้ากวนอู  และ  ไหว้สักการะเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย   นอกจากนี้ยังมี คณะสงฆ์มหายาน วัดจีนปากช่องเขาใหญ่ เป่าซานซื่อ เจริญพระพุทธมนต์สรรเสริญขมากรรมขอพร พระพุทธเจ้า 88 พระองค์ และถวายพุทธบูชา   ถวายของหอม (ก้านไม้จันทร์ ) พวงมาลัยดอกไม้สด  ซิ่วท้อ  ซาลาเปา ซิ่วหมี่  ลูกอม  น้ำบริสุทธิ์ และผลไม้มงคล 9 ชนิด

นาย อภิภวัส  ตั้งนันทนาการ  ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) นครราชสีมา  กล่าวว่า  วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันสำคัญของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) นครราชสีมา  ที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมวิหารแห่งนี้   หลังจากที่มีเวลายาวนานถึง 65 ปี  หลังจากที่ได้มีการเริ่มต้นสร้างวิหารแห่งนี้มา   ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมหามงคลของมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) นครราชสีมา  ซึ่งได้มีการจัดพิธีถวายเทวสถานฮีเยี่ยงไท้ และหอพระไตรรัตนพุทธเจ้า-ซุ้มประตูทางเข้า   ที่มีการบูรณะใหม่ทั้งหมดยกเว้นเพียงโครงสร้างเท่านั้น ที่เป็นของเดิม   โดยการบูรณะในครั้งนี้ได้ผู้มีจิตศรัทธา  เป็นผู้ใจบุญก็คือทางครอบครัวของ “ ปิลันธน์โอวาท”  ร่วมกับตนเอง  อภิภวัส  ตั้งนันทนาการ  ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) นครราชสีมา  ในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้    โดยไม่มีการนำเอาเงินของทางมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) นครราชสีมา  มาใช้     

สำหรับการ บูรณะปรับปรุงเทวสถานฮีเยี่ยงไท้ และหอไตรรัตนพุทธเจ้า-ซุ้มประตูทางเข้า ใหม่ในครั้งนี้  เราสามารถระดมทุกสรรพกำลัง ใช้เวลา 127 วัน ในการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด วันนี้จึงได้มีการจัดพิธีฯไหว้แบบเต็มรูปแบบ  ซึ่งในพื้นที่ จ.นครราชสีมา  จะไม่ค่อยได้เห็นในรูปลักษณะอย่างนี้ โดยเฉพาะอาคารด้านหลังชั้นสอง  เป็นอาคารที่ตั้งประดิษฐานองค์พระพุทธชินราช พระพุทธไตรรัตนมหาบารมี   มีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม  และองค์ไต้ฮงกงโจวซือ  ส่วนบริเวณด้านหน้าจะเป็นเจ้าของสถานที่ซึ่งก็คือ เทพเทวาทั้งแปด   องค์เง็กเซียนอองเต้ซึ่งมีการประกอบพิธีเบิดเนตรเมื่อวันที่ผ่านมา   และองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  ไฉ่ซิงเอี๊ย   ( ซึ่งหากเป็นคนไทยก็คือท้าวเวสสุวรรณ )  ดังนั้นตนเองจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน  หากมีโอกาสขอให้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล กับชีวิตนเองและครอบครัวได้ที่ วิหาร เทวสถานฮีเยี่ยงไท้ และหอไตรรัตนพุทธเจ้า มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน ( หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง ) จ.นครราชสีมา    

ข่าว MC.news.com  รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา