นายแพทย์สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่โฆษณา
(แฟ้มภาพ)

ล่าสุดพบการติดเชื้อจากผลตรวจ  PCR+ 33 ราย และยังมีผลตรวจ ATK+ 362 ราย รวม 395 ราย มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 4 ราย ผู้สูงวัยอายุ 90 ปี อดีตเป็นผู้ใหญ่บ้าน ย่านตำบลหนองจะบก มีอาการเป็นไข้ ไอมีเสมหะ มีอาการสับสน อยู่นาน 3 วัน จึงให้ญาติจึงเรียกรถฉุกเฉินนำส่ง รพ.ค่ายสุรนารี  อีกรายชายวัย 65  ติดเชื้อโควิดระยะยาว เข้าออก รพ.ถึง3 แห่ง สุดท้ายจบชีวิตที่ รพ.มหาราช พร้อมกับผู้สูงอายุด้วยกันรวม 4 ราย!!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 13 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนรายใหม่     PCR+ 33 ราย และยังมีผลตรวจ ATK+ 362 ราย รวม 395 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด  โดยมีผู้ป่วยอาการสีเขียว  574 ราย ผู้ป่วยอาการสีเหลือง  5 ราย จากสถานการณ์นี้ทำให้ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม  186,609 ราย  รักษาอยู่ 8,763  ราย  รักษาหายสะสม 177,548  ราย เสียชีวิตสะสม 298 ราย

พื้นที่โฆษณา

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิต  4 ราย เป็นรายที่ 295 ของ จ.นครราชสีมา เพศชาย อายุ 90  ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 6 มิถุนายน 65 มีอาการเป็นไข้ ไอมีเสมหะ มีอาการสับสน อยู่นาน 3 วัน จึงให้ญาติจึงเรียกรถฉุกเฉินนำส่ง รพ.ค่ายสุรนารี  มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น และ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565  อาการไม่ดีขึ้นและถึงแก่กรรม  ผู้เสียชีวิตรายที่ 296 เป็น เพศชาย อายุ 64 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองน้ำใส  อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ เป็นโรคเกาท์  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 2 มิถุนายน  65 ก่อนหน้านี้ 1เดือนป่วยมีไข้ไอตลอด ไม่ได้ไปรักษาที่ไหน  ล่าสุด 2 สัปดาห์ จึงเข้ารักษาที่ รพ.สีคิ้ว  ต่อมาญาติขอนำผู้ป่วยกลับบ้าน หลังจากนั้นมีอาการหนักขึ้น หอบเหนื่อย จึงนำส่ง รพ.มทสฯและสุดท้ายนำส่ง รพ.มหาราชฯ ใส่เครื่องช่วยหายใจ และถึงแก่กรรมในวันที่ 11มิถุนายน 2565

พื้นที่โฆษณา

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 297 เป็น เพศหญิง อายุ65  ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน  ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 1 มิถุนายน 65 มีอาการเป็นไข้ หายใจหอบเหนื่อย  มีอาการอยู่ 2 วัน ญาตินำส่ง รพ.มหาราช ฯ  มีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565  อาการไม่ดีขึ้นและถึงแก่กรรม  ผู้เสียชีวิตรายที่ 298 เป็น เพศชาย อายุ 65 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองแวง  อ.เทพารักษ์  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  มีประวัติฉีดวัคซีน  Pfizer  2 เข็ม ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 2 มิถุนายน  65 มีอาการไอ หอบเหนื่อยหนัก ญาติจึงเรียกรถฉุกเฉินนำส่ง รพ.เทพารักษ์ กลับมีอาการหอบมากขึ้น สุดท้ายนำส่ง รพ.มหาราชฯพบภาวะปอดอักเสบ  ใส่เครื่องช่วยหายใจ และถึงแก่กรรมในวันที่ 11มิถุนายน 2565

รายงานได้แบ่งผู้ติดเชื้อตามรายอำเภอจากผลผลตรวจ PCR และ ATK พบว่า อ.เมือง มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุด จำนวน 94 ราย รองมาเป็น อ.คง 41 ราย ถัดมาเป็น อ.ปักธงชัย 40 ราย, อ.จักราช 26 ราย, อ.ปากช่อง 23 ราย, อ.สีคิ้ว 20 ราย, อ.เทพารักษ์ 19 ราย, อ.สีดา 17 ราย, อ.ด่านขุนทด 15 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 14 ราย, อ.ครบุรี 11 ราย, อ.เมืองยาง 10 ราย, อ.สูงเนิน 9 ราย, อ.ขามสะแกแสง 9 ราย, อ.แก้งสนามนาง 8 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 8 ราย, อ.โนนแดง 6 ราย, อ.โนนสูง 6 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 6 ราย, อ.ชุมพวง 5 ราย, อ.วังน้ำเขียว 5 ราย, อ.พระทองคำ 2 ราย, อ.บัวใหญ่ 1 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา