พื้นที่โฆษณา

ชาวโคราชน้อมนำธรรมในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุจาก 6 วัดในกำแพงเมืองโคราช พร้อมทำบุญเวียนเทียนลอยฟ้าบนจุดสูงสุดของเมืองครั้งแรกของโลก พร้อมชมวิว 360 องศารอบเมืองย่าโม 9 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2565

พื้นที่โฆษณา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฎฐินีภรณ์ จันทร์โณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นางปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการเทอร์มินอล 21 โคราช ร่วมกับส่วนราชการในจังหวันนครราชสีมา และพุทธศาสนิกชนจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก 6 วัดในกำแพงเมืองโคราช ประดิษฐาน ณ หอคอย SKYDECK ณTerminal21 korat เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะ และร่วมเวียนเทียนลอยฟ้าครั้งแรกของโลก ในเทศกาลงานบุญวิสาขปุณณมี พุทธประเพณีศรีย่าโม  ปีที่ ๖

นางปพิชญา ณ นครพนม กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสอันดีของชาวโคราชและชาวไทยที่จะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของวัดที่เป็นประวัติศาสตร์ในกำแพงเมืองโคราช 6 วัด ที่สร้างในสมัยพระนารายณ์มหาราช ได้แก่วัดพายัพ วัดบึง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร วัดสระแก้ว วัดอิสาน และวัดบูรพ์ ซึ่งหากเป็นช่วงวันธรรมดาทั่วไปนั้นเราก็ไม่สามารถจะเข้าไปกราบนมัสการได้เพราะแต่ละวัดนั้นมักจะเก็บพระบรมสารีริกธาตุในสถานที่ที่ปลอดภัย ครั้งนี้นับเป็นบุญของชาวไทย และที่สำคัญจะได้ร่วมเวียนเทียนลอยฟ้าเป็นที่แรกในโลก ที่หอคอย SKYDECK ณTerminal21 korat เป็นหอคอยที่มีความสูงถึง 110 เมตร  หรือเท่ากับตึก 24-25 ชั้น ซึ่งนับเป็นจุดที่สูงสุดของเมืองโคราช เป็นแลนด์มาร์คของโคราชที่สามารถชมวิวเมืองโคราชได้แบบ 360 องศา ทุกวันตั้งแต่วันที่ระหว่างวันที่ 9 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2565 เป็นเวลา 1 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญของโลกคือ วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2565 นางปพิชญา กล่าว

วัน “วิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันตรงกันคือในวันเพ็ญ เดือน ๖ คำว่า “วิสาขบูชา” มีความหมายว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมี” ซึ่งแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ จึงเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ และเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ได้พิจารณา กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติ โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและที่ทำการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึงตามความเหมาะสม” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา