พื้นที่โฆษณา

ยอดติดเชื้อโควิด-2019 วันนี้มีผลตรวจจาก  PCR +172 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,379 ราย รวม 1,551 ราย  หนุ่มใหญ่วัย 38 ติดเชื้อโควิด-189 มีอาการแปลกประหลาด โดยบริเวณโคนขาข้างซ้ายอาการบวมปวดอย่างรุนแรง เป็นรอยช้ำสีม่วงปนดำคล้ำ และต่อมามีอาการไข้ จากการสัมภาษณ์พบว่า น้ำหนักลดกว่า 30 กิโลกรรม รักษาตัวที่โรงพยาบาลปากช่อง ต่อมามีอาการหนักส่งต่อโรงพยาบาลมหารา สุดท้ายยื้อไม่ไหวเสียชีวิตพร้อมผู้เฒ่ารวม 3 ราย  ซึ่งไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนแม้แต่เข็มเดียว!

พื้นที่โฆษณา

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ คณะอนุกรรมการป้องกันตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แถลงถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธ์ “โอมิครอน” ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ติดเชื้อในพื้นที่ชุมชนจากการตรวจ   PCR +172 ราย และยังมีผลตรวจ ATK +1,379 ราย รวม 1,551 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 3 ราย แยกเป็นผู้ป่วยอาการสีเหลืองจำนวน  3 ราย และมีผู้ป่วยอาการสีเขียวจำนวน  1,521 ราย  จากสถานการณ์นี้ทำให้  จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 รวม 148,467 ราย รักษาอยู่ 25,555 ราย รักษาหายสะสม 122,689 ราย เสียชีวิตสะสม 223 ราย

พื้นที่โฆษณา

วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 3ราย เป็นรายที่ 221 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นเพศชาย  อายุ84 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.หนองไข่น้ำ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัว ถุงลมโป่งพอง วัณโรคปอด ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอ มีเสมหะ ถ่ายเหลว หายใจเหนื่อยหอบเข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ  มีภาวะปอดอักเสบ ใส่เครื่องช่วยหายใจ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา  รายที่ 222 ผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย  อายุ 64 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.พระทองคำ  อ.พระทองคำ  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง โรคไต มีประวัติไม่เคยฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  มีอาการไอเป็นไข้สูงมีอาการซึม เข้ารักษาที่ รพ.มหาราชฯ มีภาวะปอดอักเสบ  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

พื้นที่โฆษณา

ผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 223 เป็นเพศชาย  อายุ 38 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ที่ ต.ปากช่อง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง  ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีน ติดเชื้อโควิด-19  แรกๆมีอาการปวดขาข้างซ้าย บริเวณโคนขามีสีม่วงและบางแห่งเป็นสีดำ และมีอาการปวดอย่างรุนแรง แต่พอขยับขาได้ ต่อมามีอาการไข้  จึงเข้ารักษาที่ รพ.ปากช่อง จากการสัมภาษณ์โรคพบว่ามีการลดน้ำหนักกว่า 30 กิโลกรัม แต่มีอาการทรุดลง จึงนำตัวส่งต่อ รพ.มหาราชนครราชสีมา  อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

รายงานได้แบ่งผู้ป่วยติดเชื้อตามรายอำเภอ จากผลตรวจ PCR และ ATKที่มีผลเป็นบวกพบว่าวันนี้ อ.เมือง ยังคงมียอดติดเชื้อสูงสุดจำนวน   201 ราย รองลงไปเป็น อ.ด่านขุนทด 192 ราย ถัดไปเป็น อ.โนนสูง 151 ราย, อ.ห้วยแถลง 146 ราย, อ.คง 109 ราย, อ.ปักธงชัย 87 ราย, อ.พิมาย 54 ราย, อ.ปากช่อง 49 ราย, อ.บัวใหญ่ 46 ราย, อ.สีคิ้ว 46 ราย, อ.เมืองยาง 46 ราย, อ.ประทาย 44 ราย, อ.สูงเนิน 41 ราย, อ.ครบุรี 36 ราย, อ.เสิงสาง 35 ราย, อ.แก้งสนามนาง 35 ราย, อ.พระทองคำ 30 ราย, อ.สีดา 29 ราย, อ.จักราช 28 ราย, อ.เฉลิมพระเกียรติ 28 ราย, อ.ขามทะเลสอ 22 ราย, อ.ขามสะแกแสง 21 ราย, อ.วังน้ำเขียว 16 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 14 ราย, อ.บัวลา 14 ราย, อ.โชคชัย 13 ราย, อ.โนนแดง 12 ราย, อ.ชุมพวง 6 ราย

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา