พื้นที่โฆษณา

วันที่14 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 1 นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในวันที่ 13 เมษายน 2565 จังหวัดนครราชสีมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 3 ครั้ง บาดเจ็บ 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสมตั้งแต่วันที่ 11-13 เมษายน 2565 จังหวัดนครราชสีมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 10 ครั้ง บาดเจ็บ 7 ราย เสียชีวิต 5 ราย

พื้นที่โฆษณา

ด้านผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2565 มีการตั้งจุดตรวจ 75 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2,129 คน มียานพาหนะถูกเรียกตรวจ จำนวน 52,877 คัน รวมสะสะม 11-13 เมษายน 2565 ยานพาหนะถูกเรียกตรวจ 151,814 คัน โดยดำเนินคดีตาม 10 มาตรการ พบว่า 5 อันดับแรกที่ถูกดำเนินคดี คือ ไม่มีใบขับขี่ ถูกดำเนินคดีมากที่สุด จำนวน 3,181 คน รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย 3,001 คน ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 2,024 คน รถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัย 1,442 คน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 969 คน

พื้นที่โฆษณา

ด้านแขวงทางหลวง นครราชสีมาที่ 1 ,2 และ 3 รายงานการอำนวยความสะดวกการเดินทาง พบว่า ในช่วงวันที่ 13 เมษายน 2565 การจราจรไม่หนาแน่น โดยพบว่า ถนนมิตรภาพช่วงปากช่องจนถึงอำเภอเมืองนครราชสีมา มีจำนวนรถที่เดินทางจำนวน 151,779 คัน แบ่งเป็นใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ จำนวน 111,000 กว่าคัน และใช้ถนนมอเตอร์เวย์ จำนวน 34,000 กว่าคัน โดยในวันที่ 15 เมษายน 2565 คาดว่าจะมีประชาชนเริ่มเดินทางกลับ แขวงทางหลวงนครราชสีมา มีการปรับการดำเนินงาน โดยเปิดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เดิมใช้ผ้าคลุมไว้ เพื่อป้องกันประชาชนที่เดินทางสับสน เพื่อเตรียมให้บริการประชาชน โดยเฉพาะมอเตอร์เวย์ ที่เปิดให้วิ่งขากลับเข้ากรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2565

พื้นที่โฆษณา

ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานการให้ความเหลือหลังเกิดเหตุ ระบบ EMS วันที่ 13 เมษายน 2565 จำนวน 242 ครั้ง แบ่งเป็น การให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุจราจร 69 ครั้ง อุบัติเหตุอื่นๆ 20 ครั้ง และเจ็บป่วยฉุกเฉิน 153 ครั้ง รวมการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางระบบ EMS ระหว่างวันที่ 11-13 เมษายน 2565 จำนวน 741 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุจราจร 192 ครั้ง อุบัติเหตุอื่นๆ 67 ครั้ง และเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 482 ครั้ง

ส่วนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา มีการซักซ้อมกับผู้ประกอบการเดินรถในช่วงขากลับกรุงเทพฯ โดยให้เตรียมจำนวนรถให้เพียงพอ ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนที่จะเดินทางเลือกการจองตั๋วล่วงหน้า ทำให้สามารถคาดการณ์จำนวนประชาชนที่จะเดินทางได้ ขณะเดียวกัน มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ ทั้งที่สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2  จุดตรวจรถที่อำเภอวังน้ำเขียว และมอปลาย่าง อำเภอสีคิ้ว จำนวน 480 คัน ไม่พบข้อบกพร่อง ขณะเดียวกัน หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง สามารถโทรศัพท์แจ้งทางสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา ได้ปรับแผนการดำเนินงาน ซึ่งคาดว่าวันนี้ ประชาชนยังอยู่ในพื้นที่  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรวมญาติ ทั้งการรดน้ำขอพร การสังสรรค์ และการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ จึงขอให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการชะลอความเร็วของรถบนถนนสายหลัก เช่น ถนนมิตรภาพ การเปิดไฟวับวาบ การตั้งจุดตรวจ เป็นต้น นอกจากนี้ ขอให้นายอำเภอแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้มาตรการทางสังคม ทั้งการเคาะประตูบ้าน เพื่อสอดส่องดูแล ป้องปรามผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง  รวมถึงด่านครอบครัว เพื่อป้องกันดื่มหรือเมาแล้วมาขับรถ และการปรับแผนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยปรับจุดให้บริการมาอีกฝั่งขาเข้ากรุงเทพ และป้ายเตือน ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้บริการประชาชน

สำนักข่าว MC. news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา