วันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น.ที่วัดไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ภารกิจชี้แจงการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกร นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพให้ประชาชน โดยการสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า กรณีภัยพิบัติจากน้ำท่วมนั้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างเช่นกัน โดยรอบแรกจะได้รับพร้อมกันในวันที่ 15 ตุลาคม  2562 นี้แล้ว รวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกเพื่อกินก็ใช้สิทธิ์นั้นได้เหมือนกัน

โดยนายจุรินทร์ได้ชี้แจงโครงการประกันรายได้ต่อเนื่องว่าเป็นโครงการของรัฐบาลชุดนี้ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ตนรับผิดชอบโดยโครงการประกันรายได้ในพืช 5 ชนิดตั้งแต่ข้าว ปาล์ม ยางพารามันสำปะหลัง และข้าวโพด ทั้งหมดคณะทำงานจะทยอยเปิดดำเนินโครงการทีละชนิด ซึ่งตอนนี้ที่เรียบร้อยไปแล้วคือการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรและได้กล่าวถึงผลงานก่อนจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นผลงาน การเรียนฟรี  การรักษาฟรี  การเกิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) กว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ การสร้างผลงานด้านการกีฬาและการสร้างอะเมซซิ่งไทยแลนด์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจำได้

Cr: วิมล คนพิมาย อยู่ไกลถึงอำนาจฯ