พื้นที่โฆษณา

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 แถลงถึง ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม รวม 18,702 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 18,360 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 342 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,110,708 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) รักษาหายป่วยกลับบ้าน 20,163 ราย รวมหายป่วยสะสม 916,358 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 185,200 ราย เสียชีวิต 273 ราย

พื้นที่โฆษณา

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา มียอดผู้ติดเชื้อรวม 214,721,447 ราย  อาการรุนแรง 113,122 ราย  รักษาหายแล้ว 192,049,607 ราย  เสียชีวิต 4,475,693 ราย สำหรับอันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 39,157,249 ราย 2. อินเดีย จำนวน 32,557,767 ราย 3. บราซิล จำนวน 20,645,537 ราย 4. รัสเซีย จำนวน 6,804,910 ราย 5. ฝรั่งเศส จำนวน 6,673,336 ราย โดยประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 31 จำนวน 1,120,869 ราย

พื้นที่โฆษณา

สำหรับ จำนวนการฉีดวัคซีนภาพรวมยอดฉีดวัคซีน สรุปวันที่ 25 สิงหาคม 2564 สะสมระหว่าง (28 ก.พ. – 25 ส.ค. 2564) รวมฉีดไปแล้วทั้งสิ้น  28,835,580 โดส ใน 77 จังหวัด ยอดฉีดทั่วประเทศ 637,921 โดส เข็มที่ 1 จำนวน 438,457 รายเข็มที่ 2 จำนวน 191,248 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 8,216 ราย จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 21,669,955 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 6,596,785 ราย (จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์) จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 568,840 ราย

พื้นที่โฆษณา

รายงานจากกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า การใช้สูตรวัคซีนไขว้ “ซิโนแวค-แอสตร้าเซนเนก้า” เป็นสูตรหลักฉีดให้ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากสร้างภูมิคุ้มกันสูงภายใน 5 สัปดาห์ และต้านเชื้อเดลต้าได้ มีความปลอดภัย โดยการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ซิโนแวคตามด้วยแอสตร้าเซนเนก้า ห่างกัน 3 สัปดาห์ จากการศึกษาภูมิคุ้มกันต่อการยับยั้งเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าพบว่า มีระดับภูมิคุ้มกันสูง 78.65 สูงระดับเดียวกันกับแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็มที่ได้ภูมิคุ้มกัน 76.52 ส่วนการฉีดซิโนแวค 2 เข็ม และกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตร้าเซนเนก้าให้บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนพบว่าภูมิคุ้มกันสูงถึง 271.17 ซึ่งแอสตร้าเซนเนก้าจะเร่งส่งมอบวัคซีนให้ครบ 61 ล้านโดส

พื้นที่โฆษณา

 ภายในปีนี้  ไทยจึงนำเข้าซิโนแวคอีก 12 ล้านโดส เพื่อนำมาฉีดไขว้เป็นสูตรไขว้ มีระยะห่างระหว่างเข็ม 3 สัปดาห์ และใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์ จะมีภูมิคุ้มกันระดับสูงที่ต้านเชื้อเดลต้าได้ กระทรวงสาธารณสุขจึงปรับมาฉีดสูตรนี้ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในเวลาอันรวดเร็ว โดยจากการฉีดที่ผ่านมาพบอาการไม่พึงประสงค์ ไม่แตกต่างจากการฉีดวัคซีนตัวอื่น

สำนักข่าว MC.news.com รายงาน