ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 12 สิงหาคม 2564  ที่ ศูนย์ ชรบ.ตำบลบ้านโพธิ์  หน้าวัดหนองบัว  ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย รุ่งเพชร ขึงโพธิ์ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลบ้านโพธิ์    พร้อมด้วย ชมรม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯคณะสงฆ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา สถานีตำรวจภูธรจอหอ แม่บ้าน อสม. และพี่น้องชาวบ้านตำบลบ้านโพธ์ ได้ร่วมกันจัด “ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 “ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ซึ่งในขณะนี้ตำบลบ้านโพธิ์ มีผู้ติดเชื้อ  กลุ่มเสี่ยง  และผู้ที่ถูกกักตัว มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน  โดยมีพี่น้องประชาชนทั่วไป  ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ  คณะสงฆ์  รวมทั้งภาคส่วนราชการ  ได้เดินทาง นำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย มาร่วม “ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 “  ครั้งนี้จำนวนมาก

นาย รุ่งเพชร ขึงโพธิ์  กำนันตำบลบ้านโพธิ์  และ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ตำบลบ้านโพธิ์ กล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ได้มีการแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง  ทำให้หลายพื้นที่เกิดการแพร่ระบาดไปเป็นจำนวนมาก   ขณะเดียวกันการแพร่ระบาดดังกล่าว ยังทำให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อนกันเป็นอย่างมาก  รวมทั้งในพื้นที่ของตำบลบ้านโพธิ์เอง  ก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่นเดียวกัน  ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์  มีผู้ติดเชื้อ  กลุ่มเสี่ยง  และผู้ที่ถูกกักตัว มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน 

ซึ่งจากสาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้ชาวงบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์หลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก  โดยเฉพาะหลายรายต้องตกงาน และหลายรายก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ  และรายที่หนัดสุดคือกลุ่มผู้ติดเชื้อ  กลุ่มเสี่ยง  และผู้ที่ถูกกักตัว  ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน  ดังนั้นจึงได้มีการร่วมกันจัด “ โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 “ ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน  ซึ่งตนเองในฐานะกำนันตำบลบ้านโพธิ์  ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณานำ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง น้ำดื่ม และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้ง การสนับสนุนทุนทรัพย์  เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตามขณะนี้ในพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์เอง ก็ได้มีการเฝ้าระวัง ดูแลและป้องกัน รวมทั้งมีการวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านโดยร่วมกับภาคส่วนราชการ และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ  ผู้ติดเชื้อ  กลุ่มเสี่ยง  และผู้ที่ถูกกักตัว       

ทีมข่าว MC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา