วันที่ 7 สิงหาคม 2564 – ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา แถลงถึงสถานการณ์ล่าสุดพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 645 ราย ซึ่งนับว่าเป็นสถิติสูงสุด โดยมาจากพื้นที่เสี่ยง 251 ราย รับผู้ป่วยเข้ามารักษา 92 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 302 ราย โดยมีผู้ป่วยเสียชีวิตวันนี้เพิ่ม 5 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 77 ราย มียอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดจำนวน 10,116 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 4,116 ราย อีก 5,923 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ.หลักและ รพ.สนาม 

โดยผู้เสียชีวิตในรายที่ 73 เป็นผู้ป่วยโควิด-19 เพศหญิง อายุ 59 ปี ชาว ต.บัวละเกียด  อ.ด่านขุนทด ป่วยจาก กทม. เดินทางกลับมารักษา รพ.มหาราชฯ, รายที่ 74 เพศชายอายุ 43 ปี ชาว ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้วฯ ป่วยจาก กทม. เดินทางกลับมารักษา รพ.มหาราชฯ, รายที่ 75 เพศชาย อายุ 67 ปี ชาว ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียวฯ ป่วยจาก จ.นนทบุรี เดินทางกลับมารักษา รพ.มหาราชฯ, รายที่ 76 เพศชาย อายุ 30 ปี ชาว ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 5 ส.ค. 64 รักษาที่ รพ.มหาราชฯ และ รายที่ 77 เพศชาย อายุ 66 ปี ชาว ต.ด่านคล้า อ.โนนสูงฯ ป่วยจาก กทม.เดินทางกลับมารักษา และเสียชีวิตเมื่อวันวานที่ผ่านมา

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ แยกรายอำเภอพบผู้ป่วยมากและสูงสุดที่ อ.ปากช่อง 154 ราย , อ.ประทาย 55 ราย , อ.ด่านขุนทด 46 ราย , อ.เมือง 42 ราย , อ.โนนสูง 41 ราย , อ.ปักธงชัย 37 ราย , อ.โชคชัย 36 ราย , อ.สีคิ้ว 28 ราย , อ.เสิงสาง 27 ราย , อ.ครบุรี 22 ราย , อ.ห้วยแถลง 22 ราย -วังน้ำเขียว 18 ราย-พิมาย 17 ราย-สูงเนิน 16 ราย-จักราช 13 ราย-ชุมพวง 13 ราย-โนนแดง 12 ราย-เทพารักษ์ 11 ราย-บ้านเหลื่อม 10 ราย-สีดา 7 ราย-หนองบุนมาก 6 ราย-ขามสะแกแสง 5 ราย-เฉลิมพระเกียรติ 5 ราย-ขามทะเลสอ 1 ราย-แก้งสนามนาง 1 ราย 

สถานการณ์ที่มีคลัสเตอร์ที่พบในสถานที่ต่างๆ ทีมสอบสวนโรคสาธารณสุขจังหวัด อำเภอ อสม. รพ.สต. ของอำเภอต่างๆได้มีการค้นหาในเชิงรุก ตั้งศูนย์กักกันชุมชน community isolation พร้อมมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ควบคุมดูแลโดย จนท.ของ รพ.อำเภอ ส่วนกรณีผู้ป่วยมีอาการฉุกเฉินจะนำส่ง รพ. เพื่อรักษาต่อไป และมีมาตรการป้องกัน  เพื่อไม่ให้เชื้อระบาดไปภายในชุมชนของอำเภอต่างๆได้

ทีมข่าวMC.news.com รายงานจากจังหวัดนครราชสีมา