ว่าที่ ร.ต.ดร.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมการจัดงานใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2 /2562 จะเป็นการหารือการดำเนินงานในการเตรียมจัดงาน ตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาเป็นแม่งานในการดำเนินงาน ในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินงบแระมาณ 4,200,000 บาท และได้ผู้รับจ้างแล้วจะมีการลงนามกันในวันที่ 10 กันยายน 2562 นี้

โดยในงานจะมีการแสดง แสง สี เสียง มินิไลท์ แอนด์ซาวด์ “ใต้ร่มพระบารมี ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 19.30-20.00 จำนวน 3 วัน วันละ 1 รอบ โดยได้มีการจัดทำเรื่องและบทประพันธ์ในการจัดแสดง จำ 5 องก์ โดยจะมีการคัดเลือกเอาลูกหลานคนโคราช มาร่วมแสดงกับนักแสดงหลัก หรือนักแสดงสมทบ และได้ส่งเรื่องให้สำนักศิลปกรที่ 10 นครราชสีมา ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง โดยประกอบไปด้วย องก์ที่ 1 ปฐมบท โรจน์อารยธรรมนำวิถี องก์ที่ 2 นามบุรีโคราชประกาศขาน องก์ที่ 3 วีรกรรมหญิงกล้าคือตำนาน องก์ที่ 4 จิตวิญญาณ อัตลักษณ์เมือง เรืองรุ่งฟ้า และ องก์สุดท้าย องก์ที่ 5 นครราชสีมา เกริกเกรียงไกร ไปตราบนิรันดร์

นอกจากนั้นยังจะมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงร่วมสมัย โดยนำเอานักแสดงมีชื่อเสียงมาร่วมแสดง รวมทั้งการท่องเที่ยววัดเก่าแก่ในคูเมือง โดยนั่งสามล้อท่องเที่ยวไหว้พระเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต โดยจะมีสามล้อเก่าแก่เข้าร่วมงานมากกว่า 10คันคอยรับส่งบริการนักท่องเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการจัดตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชน โดยได้จัดเตรียมไว้ในงานไม่น้อยกว่า 50 บูธ ซึ่งจะมีอาหารท้องถิ่น คาวหวาน อร่อยรสเด็ดของเมืองโคราช มีจุดรับทานอาหาร รวมทั้งจุดขายของฝากที่ระลึก ของใช้ผลิตภัณฑ์จากผ้า งานศิลปะของกลุ่มศิลปิน มีจุดพักผ่อน รวมกันไม่น้อยกว่า 20 จุดที่จัดไว้อย่างพร้อมเพรียงอีกด้วย

ทีมข่าว MC.news